Landschapsparken

Al vanaf eind 18e eeuw bouwden welgestelde inwoners van Almelo zomerverblijven in het mooie groene gebied ten westen van de stad. Liefst nabij de heldere visrijke beek. Zo zijn de buitengewone interessante historische landschapsparken Beeklust en ’t Hinzeveld ontstaan. Door de aanleg van deze twee parken, maar ook de Bellinckhof hebben bekende landschapsarchitecten uit het begin van de twintigste eeuw hun sporen nagelaten: Leonard Springer legde de tuin van de Bellinckhof aan, Hugo Poortman die van het Beeklust en Henri Copijn ’t Hinzeveld. De opdrachtgever was in alle drie de gevallen een textielfabrikant.