Over het gebied

De Westelijke Groene Long kent grofweg twee cultuurlandschappen. Het gebied tussen de begraafplaats ‘t Groenedael en de zijtak van het Twenthekanaal is een oud hoevenlandschap. Dit is van oudsher een kleinschalig landschap met verspreid liggende erven. Er is een samenhangend systeem van essen, erven op de flanken, natte laagtes en voormalige heidevelden. De ruimtelijke structuren volgen de natuurlijke organische vormen van het landschap. Houtwallen en bosjes komen veelvuldig voor in dit landschap en smalle wegen worden begeleid door laanbeplanting.

Het gebied tussen Wierden en het Twenthekanaal bestaat voornamelijk uit een maten- en flierenlandschap. Dit landschap heeft een lineair karakter. Het is een laaggelegen landschap dat zich langs de beken in de natuurlijke laagten heeft ontwikkeld. Langs de ontwateringssloten, haaks op de beek, werd vaak hakhout aangeplant. Dit diende tevens als perceelafscheiding.